Правила и условия


(1) Въведение

Достъпът до и използването на този уебсайт и продуктите и услугите, достъпни чрез този уебсайт (наричани заедно „Услугите“), са предмет на следните условия, условия и забележки („Условията за обслужване“). Използвайки Услугите, вие се съгласявате с всички Общи условия, които могат да бъдат актуализирани от време на време. Трябва да проверявате тази страница редовно, за да забележите всички промени, които може да сме направили в Общите условия.

(2) Забрани

Не трябва да злоупотребявате с този уебсайт. Вие няма да: извършвате или насърчавате престъпление; предават или разпространяват вирус, троянски кон, червей, логическа бомба или друг материал, който е злонамерен, технологично вреден, в нарушение на доверието или по някакъв начин обиден или неприличен; проникване във всеки аспект на Услугата; повредени данни; причинява досада на други потребители; нарушават правата на правата на собственост на всяко друго лице.

(3) Условия за продажба

Като правите поръчка, вие предлагате да закупите продукт на и при спазване на следните правила и условия. Всички поръчки са в зависимост от наличността и потвърждение на цената на поръчката.

(а) Нашият договор
Когато направите поръчка, ще получите имейл за потвърждение, потвърждаващ получаването на вашата поръчка: този имейл ще бъде само потвърждение и няма да представлява приемане на вашата поръчка. Само онези стоки, посочени в имейла за потвърждение, изпратен към момента на изпращане, ще бъдат включени във формирания договор.

(б) Ценообразуване и наличност
Въпреки че се опитваме да гарантираме, че всички подробности, описания и цени, които се появяват на този уебсайт, са точни, може да възникнат грешки. Ако открием грешка в цената на стоки, които сте поръчали, ние ще ви информираме за това възможно най -скоро и ще ви дадем възможност да потвърдите отново вашата поръчка на правилната цена или да я анулирате.

в) Плащане
При получаване на вашата поръчка ние ще я изпратим веднага след потвърждение на плащането.

г) Доставка
Можем да изпращаме стоки до повечето страни. Някои държави или региони не могат да доставят.

(4) Отказ от отговорност

Материалите, показани на този уебсайт, се предоставят без никакви гаранции, условия или гаранции за неговата точност.

(5) Вариация

Ние ще имаме право по своя абсолютна преценка по всяко време и без предизвестие да променим, премахнем или променим Услугите и/или която и да е страница на този уебсайт.

(6) Недействителност

Ако която и да е част от Общите условия е неприложима (включително всяка разпоредба, в която изключваме нашата отговорност към вас), приложимостта на която и да е друга част от Общите условия няма да бъде засегната от всички останали клаузи, които остават в пълна сила и действие.

(7) Жалби

Ние прилагаме процедура за разглеждане на жалби, която ще използваме, за да се опитаме да разрешим спорове, когато те възникнат за първи път, моля, уведомете ни, ако имате оплаквания или коментари.

(8) Отказ

Ако нарушите тези условия и ние не предприемем действия, пак ще имаме право да използваме правата си и средствата за защита във всяка друга ситуация, в която нарушавате тези условия.

(9) Цялостно споразумение

Горепосочените Общи условия представляват цялото споразумение на страните и отменят всички предходни и съвременни споразумения между вас и нас.

(10) Ограничения на услугите

Можем да ограничим услугите и предимствата до клиенти, на които той или тя има право, или да наложим условия, при които те ще бъдат достъпни. Действия могат да бъдат предприети при следните обстоятелства:

а) Ако разумните нива на използване са надвишени

(б) Ако клиент се държи по заплашителен или обиден начин спрямо нашия персонал или агенти

(в) Ако клиент фалшиво представи, че има право на услуги, на които няма право.
(11) Връща

а) Ако промените мнението си
Имате право да анулирате поръчката си преди изпращането на стоките.

За пълно възстановяване на стоките не трябва да са били използвани, трябва да са в състояние за повторна продажба и да бъдат придружени от аксесоари, плюс оригиналната кутия и опаковката.

(б) Ако стоките са дефектни
Имате право да отхвърлите стоки с незадоволително качество, които са негодни за целта или не, както е описано, и да получите пълно възстановяване. Това право е ограничено до 15 дни от датата на получаване на стоката.